உலக கோப்பை துப்பாக்கிசூடுதல் போட்டியில் தங்கம் வென்றது இந்திய ஆண்கள் அணி..!

டெல்லி: உலக கோப்பை துப்பாக்கிசூடுதல் போட்டியில் குழு பிரிவில் இந்திய ஆண்கள் அணி தங்கம் வென்றது. இந்தியாவுக்காக குழு பிரிவில் இந்திய ஆண்கள் அணி தங்கம் வென்றனர்.

Related Stories:

>