மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 740 புள்ளிகள் சரிந்து 48,440 புள்ளகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 740 புள்ளிகள் சரிந்து 48,440 புள்ளகளில் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 224 புள்ளிகள் சரிந்து 14,324 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

Related Stories:

>