உலகின் மிக உயரமான 14 மலைச் சிகரங்களில் எட்டில் எரிய பாகிஸ்தான் வீரர் மாயம்

இஸ்லாமாபாத்: உலகின் மிக உயரமான 14 மலைச் சிகரங்களில் எட்டில் எரிய பாகிஸ்தான் வீரர் மாயமாகியுள்ளார். கே-2 மலைச் சிகரம் மீது எற முயன்ற மலையேற்ற வீரர் சத்பரா மாயமானார்.

Related Stories:

>