செளரி செளரா நூற்றாண்டு கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி உரை

உ.பி.: செளரி செளரா நூற்றாண்டு கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். உ.பி.யில் செளரி சௌரா என்ற இடத்தில் சுதந்திர போராட்டம் நடைபெற்றதன் நூற்றாண்டு விழா நடைபெறுகிறது.

Related Stories: