மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 46,000 புள்ளிகளை நெருங்கியது

மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 46,000 புள்ளிகளை நெருங்கியுள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 300 புள்ளிகள் உயர்ந்து 45,908 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது.  தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 78 புள்ளிகள் அதிகரித்து 13,471 புள்ளிகளாக உள்ளது.

Related Stories:

>