மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 45,272 புள்ளிகளைத் தொட்டு புதிய சாதனை

மும்பை: வாரத்தின் முதல் வர்த்தக நாளில் இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1924 புள்ளிகள் உயர்ந்து 45,2722 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியுள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 45,272 புள்ளிகளைத் தொட்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

Related Stories:

>