சேலம் மாவட்டத்தில் காவிரி-சரபங்கா திட்டத்தை விவசாயி நிலம் வழியாக செயல்படுத்த எதிர்ப்பு

சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் காவிரி-சரபங்கா திட்டத்தை விவசாயி நிலம் வழியாக செயல்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். நீரோடை வழியாக கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Related Stories:

>