பெண்னிக்ஸின் பிறப்புறுப்பில் எட்டி உதைத்தற்கான அடையாளங்கள் உடற்கூராய்வில் தெரிய வந்தது

தூத்துக்குடி: பெண்னிக்ஸின் பிறப்புறுப்பில் எட்டி உதைத்தற்கான அடையாளங்கள் உடற்கூராய்வில் தெரிய வந்தது. பெண்னிக்ஸின் பின்பக்கத்தில் இருந்து ரத்தம் வெளியேறியதற்கான ஆதாரங்கள் வெளியாகியது. பென்னிக்ஸ் உடல் கொண்டு வரும் போது அவரை கிடத்தியிருந்த போர்வையில் ரத்தக்கறை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: