கோயில் திருவிழாவுக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு நுழைவு கட்டம் வசூலிக்க கூடாது: திருச்சி ஆட்சியர் சிவராசு உத்தரவு

வீரப்பூர்: வீரப்பூர் பெரியகாண்டியம்மன் கோயில் திருவிழாவுக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு நுழைவு கட்டம் வசூலிக்க கூடாது. வாக்கம் நிறுத்த வரி எனவும் கிராம ஊராட்சி/ தனி நபர்கள் வசூலிக்க கூடாது என திருச்சி ஆட்சியர் சிவராசு தெரிவித்துள்ளார்.

Related Stories: