எனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பந்துவீச்சால் ஹர்பஜன்சிங்கும், முரளிதரனும் நெருக்கடி தந்தன: ஆடம் கில்கிறிஸ்ட்

எனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பந்துவீச்சால் ஹர்பஜன்சிங்கும், முரளிதரனும் நெருக்கடி தந்துள்ளனர். 2001ல் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஹர்பஜனின் பந்துவீச்சு சிறப்பாக இருந்தது என ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

Related Stories: