தரையில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை வெற்றிகரமாக சோதனை

ஒடிசா: ஒடிசா கடலோரத்தில் நடத்தப்பட்ட தரையில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சோதனை வெற்றிகரமாக நடந்ததாக டி.ஆர்.டி.ஓ. தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Related Stories: