தேசிய யானைகள் தினம்: தாய்லாந்தில், விதவிதமான காய்கறிகள், பழங்கள் விருந்து படைத்து கொண்டாட்டம்..!!

தேசிய யானைகள் தினம்: தாய்லாந்தில், விதவிதமான காய்கறிகள், பழங்கள் விருந்து படைத்து கொண்டாட்டம்..!!

Related Stories: