இத்தாலியில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற திருவிழா: ஒருவர் மீது ஒருவர் ஆரஞ்சு பழத்தை வீசி கொண்டாட்டம்

இத்தாலியில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற திருவிழா: ஒருவர் மீது ஒருவர் ஆரஞ்சு பழத்தை வீசி கொண்டாட்டம்

Related Stories: