வடகொரியாவின் முன்னாள் அதிபர் கிம் ஜோங் இல் பிறந்தநாளை ஆடல், பாடலுடன் கொண்டாடிய மக்கள்..!!

வடகொரியாவின் முன்னாள் அதிபர் கிம் ஜோங் இல் பிறந்தநாளை ஆடல், பாடலுடன் கொண்டாடிய மக்கள்..!!

Related Stories: