ஆழிப்பேரலை கோரத்தாண்டவம்.. ஆறாத ரணம்.. சுனாமி 18ம் ஆண்டு நினைவு நாள்.. கடலில் கண்ணீர் அஞ்சலி..!!

ஆழிப்பேரலை கோரத்தாண்டவம்.. ஆறாத ரணம்.. சுனாமி 18ம் ஆண்டு நினைவு நாள்.. கடலில் கண்ணீர் அஞ்சலி..!!

Related Stories: