ம.பி.யில் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கழுதைச் சந்தை தொடங்கியது; ரூ.60,000 வரை விலை போனது..!!

ம.பி.யில் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கழுதைச் சந்தை தொடங்கியது; ரூ.60,000 வரை விலை போனது..!!

Related Stories: