கண் கருவிழி பதிவு மூலம் ரேசன் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் திட்டம்: அமைச்சர் சக்கரபாணி, எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி தொடங்கி வைத்தனர்..!!

கண் கருவிழி பதிவு மூலம் ரேசன் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் திட்டம்: அமைச்சர் சக்கரபாணி, எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி தொடங்கி வைத்தனர்..!!

Related Stories: