நியுசிலாந்தில் உணவு தேடி கரை ஒதுங்கிய 500 'பைலட்' இன திமிங்கலங்கள் உயிரிழப்பு..!!

நியுசிலாந்தில் உணவு தேடி கரை ஒதுங்கிய 500 'பைலட்' இன திமிங்கலங்கள் உயிரிழப்பு..!!

Related Stories: