மாணவர்களுக்கு அன்பாக உணவு பரிமாறி ஊட்டிவிட்டு காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்..!!

மாணவர்களுக்கு அன்பாக உணவு பரிமாறி ஊட்டிவிட்டு காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்..!!

Related Stories: