ஆப்கானிஸ்தானை உலுக்கிய நில நடுக்கம்: பலி எண்ணிக்கை 1,000 பேர் பலி

ஆப்கானிஸ்தானை உலுக்கிய நில நடுக்கம்: பலி எண்ணிக்கை 1,000 பேர் பலி

Related Stories: