வியட்நாமில் உலகின் மிக நீளமான கண்ணாடி பாலம் திறப்பு... த்ரில் அனுபவத்தில் மக்கள்!

வியட்நாமில் உலகின் மிக நீளமான கண்ணாடி பாலம் திறப்பு... த்ரில் அனுபவத்தில் மக்கள்!

Related Stories: