புது டெல்லியில் உள்ள சப்தர்ஜங் விமான நிலையத்தில் இரண்டு மத்திய அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற யோகா நிகழ்ச்சி!!

புது டெல்லியில் உள்ள சப்தர்ஜங் விமான நிலையத்தில் இரண்டு மத்திய அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற யோகா நிகழ்ச்சி!!

Related Stories: