குன்றக்குடி மலை கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் பால்குடம் காவடி எடுத்து வழிபாடு

குன்றக்குடி மலை கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் பால்குடம் காவடி எடுத்து வழிபாடு

Related Stories: