திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலில் ஆழித்தேரோட்டம் கோலாகலம்: ‘தியாகேசா ஆரூரா’ என்ற கோஷத்துடன் பக்தர்கள் உற்சாகம்

திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலில் ஆழித்தேரோட்டம் கோலாகலம்: ‘தியாகேசா ஆரூரா’ என்ற கோஷத்துடன் பக்தர்கள் உற்சாகம்

Related Stories: