கோவை அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஃபேஸ் பெயிண்டிங் போட்டி: காலை பயன்படுத்தி ஓவியம் வரைந்த மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்..!!

கோவை அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஃபேஸ் பெயிண்டிங் போட்டி: காலை பயன்படுத்தி ஓவியம் வரைந்த மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்..!!

Related Stories: