இஸ்ரேலில் அதிதீவிரமாக பரவும் பறவைக் காய்ச்சல்...கொத்துக்கொத்தாக செத்துமடிந்த 5,200 கொக்குகள்..!!

இஸ்ரேலில் அதிதீவிரமாக பரவும் பறவைக் காய்ச்சல்...கொத்துக்கொத்தாக செத்துமடிந்த 5,200 கொக்குகள்..!!

Related Stories: