எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் முதல்வர் முன்னிலையில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் முதல்வர் முன்னிலையில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

Related Stories: