இஸ்ரேல் தலைநகர் ஜெருசலேத்தில் 2,700 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மன்னர்கள் பயன்படுத்திய எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு..!!

இஸ்ரேல் தலைநகர் ஜெருசலேத்தில் 2,700 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மன்னர்கள் பயன்படுத்திய எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு..!!

Related Stories: