ஹன்டிங்டன் கடலில் எரிகுழாய் உடைப்பு :பசிபிக் பெருக்கடலில் 34 கிமீ தூரத்திற்கு பரவியது எண்ணெய் படலம்!!

ஹன்டிங்டன் கடலில் எரிகுழாய் உடைப்பு :பசிபிக் பெருக்கடலில் 34 கிமீ தூரத்திற்கு பரவியது எண்ணெய் படலம்!!

Related Stories: