ஆப்கனில் 4 இடங்களில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்... 90க்கும் மேற்பட்டோர் பலி; ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் வெறியாட்டத்தால் எங்கும் மரண ஓலம்

ஆப்கனில் 4 இடங்களில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்... 90க்கும் மேற்பட்டோர் பலி; ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் வெறியாட்டத்தால் எங்கும் மரண ஓலம்

Related Stories:

>