பிரேசிலில் புகழ்பெற்ற ரீடிமர் சிலையை காட்டிலும் உயரமான இயேசு கிறிஸ்து சிலை உருவாக்கம்!!

பிரேசிலில் புகழ்பெற்ற ரீடிமர் சிலையை காட்டிலும் உயரமான இயேசு கிறிஸ்து சிலை உருவாக்கம்!!

Related Stories: