கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் மணற்புயலால் மூடப்பட்ட சீனத் தலைநகரம் : வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் அவதி..!

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் மணற்புயலால் மூடப்பட்ட சீனத் தலைநகரம் : வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் அவதி..!

Related Stories:

>