டிரம்பின் 34 மாடி சீட்டாட்ட கிளப் கட்டிடம் வெடி வைத்து தகர்ப்பு: நொடி பொழுதில் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமானது!!

டிரம்பின் 34 மாடி சீட்டாட்ட கிளப் கட்டிடம் வெடி வைத்து தகர்ப்பு: நொடி பொழுதில் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமானது!!

Related Stories:

>