உத்தரகாண்ட்டை உலுக்கிய பனிப்பாறை வெடிப்பு.. சாமோலியில் 2..5 கி.மீ நீள தப்போவன் சுரங்கப்பாதையில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் குழுவினர்!!

உத்தரகாண்ட்டை உலுக்கிய பனிப்பாறை வெடிப்பு.. சாமோலியில் 2..5 கி.மீ நீள தப்போவன் சுரங்கப்பாதையில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் குழுவினர்!!

Related Stories: