10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக 250 மீட்டர் கட்டிடத்தில் வீல் சேருடன் கயிற்றில் தொங்கியபடி ஏறி சக நோயாளிகளுக்காக நிதி திரட்டிய மாற்றுத்திறனாளி!!

10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக 250 மீட்டர் கட்டிடத்தில் வீல் சேருடன் கயிற்றில் தொங்கியபடி ஏறி சக நோயாளிகளுக்காக நிதி திரட்டிய மாற்றுத்திறனாளி!!

Related Stories:

>