டெல்லி யமுனை ஆற்றில் கழிவு நீர் கலப்பதால் நுரை பொங்கியபடி ஓடும் தண்ணீர்

டெல்லி யமுனை ஆற்றில் கழிவு நீர் கலப்பதால் நுரை பொங்கியபடி ஓடும் தண்ணீர்

Related Stories:

>