கரீபியன் நாடுகளில் ஒன்றான நிகரகுவாவை அச்சுறுத்தும் அயோட்டா புயல்: 80,000 பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள் என எச்சரிக்கை!

கரீபியன் நாடுகளில் ஒன்றான நிகரகுவாவை அச்சுறுத்தும் அயோட்டா புயல்: 80,000 பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள் என எச்சரிக்கை!

Related Stories:

>