கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது சவுதி அரேபியா அரசு!: மெக்காவிற்கு "உம்ரா" புனித யாத்திரையைத் தொடங்கிய ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்கள்..!!

கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது சவுதி அரேபியா அரசு!: மெக்காவிற்கு "உம்ரா" புனித யாத்திரையைத் தொடங்கிய ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்கள்..!!

Related Stories:

>