கலிபோர்னியா காட்டுத்தீயின் விளைவு: அமெரிக்காவின் பல்வேறு நகரங்களில் வானில் சிறகடித்து பறந்த பறவைகள் இறந்து விழும் துயரம்..!!

கலிபோர்னியா காட்டுத்தீயின் விளைவு: அமெரிக்காவின் பல்வேறு நகரங்களில் வானில் சிறகடித்து பறந்த பறவைகள் இறந்து விழும் துயரம்..!!

Related Stories:

>