ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியின் 20வது ஆண்டு நினைவு தினம் ஜோதி ஏற்றி கொண்டாட்டம்!: புகைப்படங்கள்

ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியின் 20வது ஆண்டு நினைவு தினம் ஜோதி ஏற்றி கொண்டாட்டம்!: புகைப்படங்கள்

Related Stories: