கலிபோர்னியா காட்டுத்தீயின் விளைவு: சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரம் முழுவதும் 'ஆரஞ்சு' நிறமாக மாறியது...புகைப்படங்கள்..!!

கலிபோர்னியா காட்டுத்தீயின் விளைவு: சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரம் முழுவதும் 'ஆரஞ்சு' நிறமாக மாறியது...புகைப்படங்கள்..!!

Related Stories: