ஸ்விட்சர்லாந்தில் ஆல்ப்ஸ் மலையைக் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சுரங்க ரயில் பாதை திறப்பு!: சுமார் 25 மைல் நீளம் கொண்டது..!!

ஸ்விட்சர்லாந்தில் ஆல்ப்ஸ் மலையைக் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சுரங்க ரயில் பாதை திறப்பு!: சுமார் 25 மைல் நீளம் கொண்டது..!!

Related Stories: