அமெரிக்காவில் உயிரிழந்த கறுப்பின இளைஞர் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட்டின் உடல் சொந்த ஊரில் தாயின் கல்லறைக்கு அருகே அடக்கம்!

அமெரிக்காவில் உயிரிழந்த கறுப்பின இளைஞர் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட்டின் உடல் சொந்த ஊரில் தாயின் கல்லறைக்கு அருகே அடக்கம்!

Related Stories:

>