கண்ணன் பிறந்த மதுராவில் களைகட்டிய ஹோலிப் பண்டிகை: துவாரகீஷ் ஆலயத்தில் பக்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வண்ணம் பாய்ச்சி மகிழ்ச்சி!

கண்ணன் பிறந்த மதுராவில் களைகட்டிய ஹோலிப் பண்டிகை: துவாரகீஷ் ஆலயத்தில் பக்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வண்ணம் பாய்ச்சி மகிழ்ச்சி!

Related Stories: