இந்தோனேசியாவில் கடல், நதிகளில் கலக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நிஜ ஸ்பைடர்மேன்

இந்தோனேசியாவில் கடல், நதிகளில் கலக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நிஜ ஸ்பைடர்மேன்

Related Stories:

>