திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 3-ம் நாளான இன்று உண்ணாமுலை அம்மன் சமேத அண்ணாமலையார் சிம்ம வாகனத்தில் உலாவந்தனர்.

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 3-ம் நாளான இன்று உண்ணாமுலை அம்மன் சமேத அண்ணாமலையார் சிம்ம வாகனத்தில் உலாவந்தனர்.

Related Stories:

>