இலங்கை அதிபர் கோத்தபயா ராஜபட்சேவுக்கு டெல்லியில் பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு..!

இலங்கை அதிபர் கோத்தபயா ராஜபட்சேவுக்கு டெல்லியில் பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு..!

Related Stories:

>