யுனெஸ்கோவின் சர்வதேச பாரம்பரிய சின்னமான ஷூரி அரண்மனையில் தீவிபத்து: பெரும்பாலான பகுதிகள் எரிந்து சாம்பலாயின

யுனெஸ்கோவின் சர்வதேச பாரம்பரிய சின்னமான ஷூரி அரண்மனையில் தீவிபத்து: பெரும்பாலான பகுதிகள் எரிந்து சாம்பலாயின

Related Stories:

More
>