×

பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாமல் 550 மீ. உயர செங்குத்தான மலையை 46 நிமிடங்களில் ஏறி சுவிஸ் வீரர் சாதனை

Tags : player ,Swiss ,hill ,
× RELATED பாதுகாப்பு உபகரணம் கேட்ட தூய்மை பணியாளரின் இடமாற்றத்திற்கு தடை