பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாமல் 550 மீ. உயர செங்குத்தான மலையை 46 நிமிடங்களில் ஏறி சுவிஸ் வீரர் சாதனை

Tags : player ,Swiss ,hill ,
× RELATED லிங்காபுரத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் விசைப்படகு இயக்கம்