ரஷ்ய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் வருகைக்கு கண்டனம்: ஜார்ஜியாவில் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் வெடித்தது கலவரம்!

ரஷ்ய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் வருகைக்கு கண்டனம்: ஜார்ஜியாவில் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் வெடித்தது கலவரம்!

Related Stories: